Objecte
La present pàgina web ha estat dissenyada per donar a conèixer i permetre l'accés al públic la informació relativa als continguts, productes i activitats diverses ofertes per la botiga en línia www.tarannacosmetics.com
Contingut

Es facilita a través d'aquesta web informació sobre productes i serveis destinats a la seva comercialització que en tot cas se subjectaran als termes i condicions expressament detallats en cada moment i accessibles des d'aquesta pàgina web, així com, els concrets serveis juntament amb les seves tarifes, que també s'han de subjectar a les diferents condicions generals d'ús de cada un dels serveis prestats per la botiga en línia www.tarannacosmetics.com

 

Accés i ús

Tant l'accés a aquesta pàgina web, com l'ús que pugui fer de la informació i continguts inclosos en la mateixa, serà de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi.

Les condicions d'accés a aquest web estaran supeditades a la legalitat vigent i els principis de la bona fe i ús lícit per part de l'usuari de la mateixa, quedant prohibit amb caràcter general qualsevol tipus d'actuació en perjudici de la botiga en línia www.tarannacosmetics.com o de tercers.

Es considera prohibit l'ús de la present pàgina web amb fins il·legals o no autoritzats, i en concret amb caràcter no exhaustiu:

▪ Qualsevol forma de violació dels drets de tercers (dret a la intimitat, a la pròpia imatge, al secret en les comunicacions, a la propietat intel·lectual i industrial, de protecció de dades, etc.)

▪ Incloure o introduir qualsevol tipus de virus informàtic, arxius defectuosos, o qualsevol altre software o programa informàtic que pugui provocar danys o alteracions no autoritzades dels continguts o sistemes de qualsevol classe accessibles a través d'aquesta pàgina web.

▪ La utilització indeguda o inadequada respecte al normal funcionament i finalitat de tots aquells serveis que, si escau puguin incloure a la pàgina web de la botiga www.tarannacosmetics.com

 

Responsabilitat

La botiga online www.tarannacosmetics.com no es fa responsable en cap concepte per cap tipus de dany que poguessin ocasionar els usuaris a la present pàgina web, o qualsevol altra, per l'ús il·legal o indegut de la mateixa o dels continguts i informacions accessibles o facilitades a través d'ella.

www.tarannacosmetics.com no es fa responsable de les opinions que aboquen els usuaris en els comentaris que s'estableixin en el bloc i altres plataformes on es sigui present com Facebook, Instagram, Pinterest i altres ... i seran d'exclusiva responsabilitat de qui els realitzi .

 

Servei

La botiga online www.tarannacosmetics.com es reserva el dret de suspendre l'accés a la seva pàgina web, sense previ avís, de forma discrecional i temporal, per raons tècniques o de qualsevol altra índole, podent així mateix modificar unilateralment tant les condicions d'accés com la totalitat o part dels continguts en ella inclosos. La botiga online www.tarannacosmetics.com no es responsabilitza de la integritat i veracitat del contingut dels enllaços a les webs a les que pugui accedir-se des de la seva pàgina, ni de continguts que no hagin estat supervisats per la botiga en línia www.tarannacosmetics.com

 

Comerç i botiga virtual

En cas que a través de la present pàgina web, es dugui a terme una activitat comercial, la mateixa consistirà en la recepció i tramesa de les sol·licituds relatives als productes i serveis presentats, subjectant en tot cas les transaccions comercials que es produeixin, a les disposicions legals vigents, i en particular les establertes en la Llei 7/1996 de 15 de Gener, d'Ordenació del Comerç Minorista relativa a les vendes a distància, així com, la legislació en tot el referent a les condicions Generals de Contractació. Per al supòsit de sol·licitud de qualsevol dels serveis oferts en el seu cas per la botiga en línia www.tarannacosmetics.com el client haurà d'acceptar les condicions generals de prestació d'aquests serveis relatives a cada modalitat en concret, les quals, queden a disposició del client tant a través de la pàgina en línia www.tarannacosmetics.com, a través del correu electrònic i el número de telèfon d'atenció al client.

 

Generals

Per a tota qüestió litigiosa o que incumbeixi a la pàgina web de la botiga en línia www.tarannacosmetics.com serà d'aplicació la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l'ús d'aquesta pàgina web, els Jutjats i Tribunals d'Espanya.

L'accés a la pàgina web de la botiga online www.tarannacosmetics.com implica l'acceptació de totes les condicions expressades.

Catalan